ਕਾਰਬਨ ਫਾਈਬਰ CNC ਮਸ਼ੀਨਿੰਗ

  • ਕਾਰਬਨ ਫਾਈਬਰ CNC ਮਸ਼ੀਨਿੰਗ ਹਿੱਸੇ

    ਕਾਰਬਨ ਫਾਈਬਰ CNC ਮਸ਼ੀਨਿੰਗ ਹਿੱਸੇ

    ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ CNC ਰਾਊਟਰ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰਬਨ ਟਿਊਬਾਂ, ਕਾਰਬਨ ਪਲੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2D ਅਤੇ 3D ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੈਕਟਰ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਹੁਨਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਫਿਰ ਸਾਡੇ CNC ਰਾਊਟਰ 'ਤੇ ਕੱਟੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

    ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ CNC ਰਾਊਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰਬਨ ਫਾਈਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਤੋਂ ਹਿੱਸੇ ਕੱਟਣ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਡਰਾਇੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਜੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

  • ਕਾਰਬਨ ਫਾਈਬਰ CNC ਮਸ਼ੀਨਿੰਗ ਹਿੱਸੇ

    ਕਾਰਬਨ ਫਾਈਬਰ CNC ਮਸ਼ੀਨਿੰਗ ਹਿੱਸੇ